Regulamin - Cavan Polska Szkola w Irlandii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Biblioteka
 

Regulamin Biblioteki

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy
Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan

    
"   Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

"   Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

"   Wypożyczone książki należy szanować.
"   Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
"   Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
"   Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na 2 tygodnie.
"   Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
"   Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
"   Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
"   Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
"   Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
            
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego